• 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Usluge


B2B prodaja

Vaše poverenje je naš najviši cilj. Naša osnovna misija je da proizvodi fabrika koje zastupamo pronađu najkraći put do svojih korisnika. Zahvaljujući njihovom imidžu proizvodi su prepoznatljivi na tržištu a svojim kvalitetom ostvaruju poverenje kod krajnjih korisnika.

Promocija

Dugogodišnje iskustvo koje imamo uči nas da direktna promocija podstiče prodaju proizvoda i olakšava njegovu primenu. Bilo da govorimo o popurarizovanju brendova na lokalnom nivou, sa jedne, ili o pozicioniranju artikala u konkretnim projektima, sa druge strane, sa nama možete računati na potpunu podršku u pojedinačnim poduhvatima.
Kroz saradnju sa građevinskim kompanijama, investitorskim kućama i arhitektonskim biroima, mi oblikujemo najefikasniji mogući vid saradnje za svaki pojedinačni slučaj naših klijenata. Između Vas i Vaše cilja mi uvek pronalazimo najkraći put.

Edukacija

Ukoliko težite savršenoj primeni Vaše zamisli, preporučljiva je maksimalna pažnja u svim fazama, od odabira proizvoda, do njihove implementacije. Kao Vaš saveznik na tom putu, mi nudimo i programe edukacije za Vas i Vaše zaposlene. U skladu sa Vašim potrebama, organizujemo treninge za instalatere na terenu, a takođe vršimo i superviziju ugradnje i primene.

Postprodajni servis i podrška

Siguran osećaj udobnosti i pogođenog cilja kome smo na početku priče zajedno težili, ne prepuštamo slučaju ni u postprodajnoj fazi. Osim tehničkih uputstava, na raspolaganju Vam je i profesionalni tim koji je obučen za ugradnju i servisiranje.